Informatiebeveiliging – Kromme Rijn apotheek – Bunnik

Kromme Rijn apotheek

Laan van Broekhuijzen 10 3981 XB Bunnik Tel:030 6563376 Fax:030 6571771

Informatiebeveiliging

Vertrouwelijkheid van informatie

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving.

Beveiliging patiëntgegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN 7510.

Privacybeleid apotheek

Hier vindt u het privacyreglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het in de apotheek, in het kader van zorg- en hulpverlening, verzamelen van persoonsgegevens.